[PL]
Jako filmowiec pasjonuję się opowiadaniem wciągających historii za pomocą obrazu i dźwięku. Dzięki dużemu doświadczeniu zarówno w wizualnym, jak i narracyjnym opowiadaniu historii, wnoszę unikalną perspektywę i artystyczną wizję do każdego projektu, nad którym pracuję. 
Niezależnie od tego, czy jest to film fabularny, ślubny czy reklamowy, zawsze staram się tworzyć prace, które zostają w pamięci na dłużej.
​​​​​​​
[ENG]
As a filmmaker, I am passionate about telling meaningful and engaging stories through the medium of film. With a strong background in both visual and narrative storytelling, I bring a unique perspective and artistic vision to every project I work on. 
Whether it's a feature film, wedding, or commercial, I always strive to create work that connects with audiences and leaves a lasting impression.
​​​​​​​